Nå trengs bekjennelse og handling (2/07)

20.07.2007
Thor Henrik With
Troens Ord

Under prekestolen, ved døpefonten og ved nattverdbordet dokumenterer biskop, prest og menighetslem om de hører til i den kirken som bar fram reformasjonen på grunnlag av arven fra oldkirken, eller om de hører til i en sammenheng hvor evangeliets lære er forandret.

I Den norske kirkes lærenemnds uttalelse ”Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken” (2006) hevder halvparten av Lærenemndas medlemmer at det etter en teologisk fortolkning av Skriften er grunnlag for å anerkjenne at homofilt samliv er i overensstemmelse med kristen etikk. De finner ”det vanskelig å se at det skulle foreligge en særegen etisk kodeks for homofile mennesker, som avgrenser deres livsmuligheter på måter som ikke gjelder for andre”.

FBB har derimot, i likhet med resten av Lærenemnda, lagt til grunn at denne nye etiske læren og det som har vært kirkelig lære til nå om homofilt samliv er innbyrdes uforenlige, og at de begge derfor ikke kan legges til grunn for Den norske kirkes lære og liv.