Nådemidlene: Guds gave til menigheten (i sjelesørgerisk lys)

17.02.2013
Egil Sjaastad
Nådemiddel Sakramentene Dåp Nattverd

Denne bibeltimen ble holdt i regi av FBB Bjørgvin 14. februar 2013 på Norsk Lærerakademi.

...Egil Sjaastad - nademidlene i sjelesorgerisk lys...

Egil Sjaastad belyser dåpen og nattverden fra et sjelesørgerisk perspektiv.