Når rett blir vrangt.

11.04.2005
Jan Bygstad
(Ressurser) Abort

27. september skal Børre Knudsen settes i fengsel. Han, som vel har ofret mer enn noen i landet vårt for å redde liv, for å kjempe for den mest grunnleggende av alle menneskeretter, retten til liv, skal bak lås og slå. Ikke fordi han har gjort urett. Men fordi han har verget retten. Med ikke-voldelige demonstrasjoner for å hindre fosterdrapet, og sette søkelyset på den grufulle virkelighet vi finner ved abortklinikkene, har han nedkalt myndighetenes dom over sitt hode. For er det noe den som gjør urett ikke kan tåle, er det sannheten.

Det fengslingen av Børre Knudsen setter i klart relieff, er at det er landets lover som er urette. For når barnet i mors liv blir rettsløst, er det ikke underlig om de som vil verne barnet, også blir rettsløse. Men dermed avsløres det samfunn vi lever i som et samfunn som kaller rett vrangt, og vrangt rett.

Til kristenretten som ble innført kort etter Hellig Olavs død, hørte at barnas liv skulle verges, også barna i mors liv. Denne rett har en ugudelig statsmakt tatt bort, og verner nå med lov retten til å ta barna av dage. Ja, i disse dager står sågar landets statsminister på talerstolen i Kairo og gjør seg til talskvinne for å frata barna retten til liv over alt ellers i verden. Hun, som på mange måter er fosterdrapslovens mor i Norge, virker som misjonær for sin barnefiendtlige ideologi på verdensbasis. Men at en avsatt prest vil verne livet, skal ikke tåles!

Foreningen for Bibel og Bekjennelse vil med dette uttrykke sin støtte til Børre Knudsen i den kamp han fører for barnet i mors liv, og be landets myndigheter om å besinne seg. Selv om det kan være delte meninger om valg av metoder i kampen mot abort, vil vi be Presteforeningen, våre biskoper, og alle rettenkende mennesker om nå å reagere. For den urett som nå føyes til uretten som øves ved landets sykehus, må ikke forties.