Nakne uten skam

04.08.2022
Knut Kåre Kirkholm
Bokomtale Etikk Samfunnsliv Samfunnskritikk Trospraksis Trosforsvar Trosformidling Samliv Samlivsformer Samlivsetikk Kropp Kroppspress

bokanmeldelse

NAKNE UTEN SKAM Om den seksuelle revolusjonen & et revolusjonært syn på sex

Dette er en viktig bok om den seksuelle revolusjon og hvordan kristne bør tenke om kropp, kjærlighet og sex.

Da jeg var ferdig med Nakne uten skam (Veritas forlag) var jeg først og fremst mektig imponert og tenkte at denne må gjøres til pensum for mange dobbelttimer om kjønn og seksualitet i bibelskoler. Kristne ungdommer som vokser opp i dagens samfunn fortjener å få vite dette før de virvles videre i «den strøm av utskeielser» som internett og pornokulturen har å by på. Det er få forunt å oppsummere posisjoner og argumentere kort og lettfattelig slik Stefan Gustavssons klarer. Tematikken er komplisert, og spørsmålene er mange, men Gustavsson evner å forenkle uten at det blir for enkelt. Derfor er dette en bok som jeg vil varmt anbefale.

Gustavsson har mange års erfaring som apologet og har deltatt i titalls arrangementer hvor både unge og eldre får anledning til å «grille» ham med vanskelige spørsmål om kompliserte emner. Søylene i Gustavssons apologetiske prosjekt og forfatterskap er nødvendigheten av å kjenne både samtiden og Bibelen. Derfor har boken en naturlig inndeling, hvor han a) presenterer og beskriver den seksuelle revolusjonen og dens røtter, og b) utfolder det kristne synet på kropp, kjærlighet og seksualitet. I tillegg er boken forsynt med en del tre, hvor Gustavsson besvarer en rekke vanlige innvendinger og spørsmål han pleier å få når han stiller i ulike debatter og arrangementer om tematikken.

Fire grunnsyn

Selv om del to, om det kristne synet på kropp, kjærlighet og seksualitet er det viktigste for Gustavsson, bruker han mest plass på presentasjonen av den seksuelle revolusjon. Her begynner han med en kort presentasjon av fire grunnsyn på sex som har preget kultur og samfunn gjennom tidene. Disse er for det første koblingen mellom seksualiteten og det guddommelige, slik det kommer til uttrykk i fruktbarhetsreligioner. Deretter de motsetningsfulle paret hedonisme og askese. Begge disse er formet av et dualistisk menneskesyn, som vil frikople det åndelige/sjelelige fra det seksuelle. Askese og kroppsfornektelse har ofte vært en felle kirken har gått i, og flere kirkefedre kan beskyldes for å ha hatt et for negativt syn på seksualiteten. Dette leder over i det fjerde grunnsynet, som handler om det personlige fellesskapet, altså at seksualiteten er god når den utfoldes i sin rette sammenheng, nemlig ekteskapet. Mot de tre andre grunnsynene, peker Gustavsson på at sex ikke handler om forening med det guddommelige, men med et annet menneske og at seksualiteten både er en gave som skal nytes (jf. hedonismen) og en drift som trenger gode rammer (jf. askesen).

Den seksuelle revolusjon

De fem neste kapitlene presenterer den seksuelle revolusjonen og Gustavsson gjør det ved å knytte an til populærkulturen og bruke eksempler vi lett gjenkjenner fra våre daglige omgivelser. I denne delen klarer han kortfattet å si noe om de historiske røttene og hva denne revolusjonen har gjort med oss og vårt syn på seksualitet, samt negative følgevirkninger som kjønnssykdommer, stadig flere samlivsbrudd og de mange tragediene som #metoo fikk fram i lyset. De to siste kapitlene om den seksuelle revolusjonen drøfter framveksten av pornoen og hvordan, paradoksalt nok, den endeløse tilgangen på sex og nakne kropper har tatt bort noe av spenningen og ført til at dagens unge har mindre sex enn noensinne.

Denne delen av boken er en meget god introduksjon til en svært viktig tematikk og en kulturell strømning som stikker svært dypt. Lesere som ønsker å fordype seg skikkelig i dette, kan med stort utbytte lese Carl Truemans storartede bok, The Rise and Triumph of the Modern Self. Der går han idehistorisk til verks og drøfter samme tematikk mye dypere, men langs de samme linjer, som Gustavsson.

Bibelens tale

I bokens neste del går Stefan Gustavsson inn i bibelmaterialet og presenterer et kristent syn på kropp og seksualitet. Her har han allerede i kapitlet om de fire grunnsynene kort presentert hva han i denne delen utfolder i større detalj. Gustavsson begynner i Høysangen og argumenterer godt for at denne boken egentlig oppsummerer det kristne synet. Sex handler om en forening mellom mann og kone, den har klare rammer, men er fri til å nytes i fulle drag innenfor disse rammene.

I de neste kapitlene viser Gustavsson hvordan NT, gjennom undervisningen til både Jesus og apostlene, understreker og underbygger det synet på sex som vi finner alt i skapelsesberetningen. Seksualiteten er skapt og ønsket av Gud og av tekstene lærer vi at ekteskapet er monogamt, heteroseksuelt, etablerer en ny sosial enhet, innebærer livslang troskap og bekreftes i den seksuelle forening mellom mann og kone. Ekteskapet er en pakt som binder de to sammen.

Dette er en relativt kort del av boken (cirka 50 sider), men Gustavsson evner å si mye viktig på de sidene han benytter. For lesere som ønsker å grave enda dypere i en kristen tenkning om kropp og seksualitet, vil ha utbytte av det arbeidet som pave Johannes Paul 2 i sin tid gjorde med sin «kroppens teologi». Dette har blitt møtt med fornyet interesse i flere miljøer i Norge de siste årene, og jeg tror selv de beste protestanter har mye nyttig å lære her.

Vanskelige spørsmål

Bokens siste del tar opp en rekke aktuelle spørsmål som besvares ut fra tenkningen Gustavsson så langt har presentert. Selv om det ikke vies mange sider til hvert spørsmål, er det mye nyttig å hente fra svarene. Noen av spørsmålene strider konservative kristne om, og derfor var det her jeg for alvor møtte enkelte standpunkt jeg ikke nødvendigvis deler. Men Gustavsson argumenterer godt og ryddig, det er lett å følge resonnementene.

Naturlig nok bruker Gustavsson mest plass på spørsmålet om homoseksualitet og likekjønnede ekteskap (50 sider). Dette var en meget nyttig framstilling. For min egen del verdsetter jeg dem som har evne til å kategorisere argumenter og vise hvordan de brukes. Den kunsten er Gustavsson meget dyktig til og derfor gir hans presentasjon svært god hjelp. Jeg synes også at han gir mange innspill som står seg godt i den debatten vi aner vil komme med full tyngde i frikirkelige og lavkirkelige miljøer de kommende årene.

Varm anbefaling

Jeg kan ikke annet enn å anbefale denne boken varmt. De aller fleste vil ha stor nytte av den og for dem som vil fordype seg ytterligere, har jeg underveis pekt på ressurser man med fordel kan ty til. Både vi som er voksne og de som vokser opp trenger ressurser av den typen Gustavsson her har gitt oss.

Knut Kåre Kirkholm

(Tidligere publisert i Fast Grunn)

Forfatter: Stefan Gustavsson

Tittel: Nakne uten skam: Om den seksuelle revolusjonen & et revolusjonært syn på sex

Forlag: Veritas

År: 2021 (boken kom på svensk i 2019)

Sidetall: 297