Nattverd til udøpte barn?

14.11.2022
Knut Alfsvåg
Aktuell kommentar Dåp Nattverdforståelse Nattverdlære Nattverdpraksis Nattverdfellesskap Nattverd Økumenikk Tro Trosopplæring Troslære Trosformidling Trospraksiser Kirke Kirkelige handlinger Kirken

Aktuelt

Knut Alfsvåg

Ifølge Dagen 9.11. ønsker pensjonert biskop Atle Sommerfelt å invitere muslimer, jøder og buddhister til nattverdbordet. Det får nå stå for hans regning. Vel så oppsiktsvekkende er det at Dagens journalist i dette intervjuet forteller at Den norske kirke gir nattverd til udøpte barn. Det er en drastisk påstand, for det innebærer at Den norske kirke har forlatt både Bibelens, bekjennelsens og den økumeniske kirkes oppfatning på dette punkt. Jeg har ikke hørt om noen slik læreavgjørelse i Den norske kirke, og har derfor vanskelig for å tro at dette er riktig.

Nattverden er for kirkens døpte og troende medlemmer. NT forutsetter derfor at nattverden feires når menigheten samles. I oldkirken ble dette praktisert så strengt at hverken udøpte eller katekumener hadde anledning til å være til stede ved nattverdfeiringen. Det falt etter hvert bort, men ikke prinsippet om at det det er dåpen som inkluderer i det nattverdfeirende fellesskapet. Dette kommer også til uttrykk i det felleskristne dokumentet Dåp, nattverd og embete fra 1982 og forutsettes i den såkalte Porvoo-avtalen mellom Church of England og de nordiske lutherske folkekirker. Den norske kirke vil altså få store problemer med sine økumeniske relasjoner om det journalisten her sier, er riktig, og enda verre ville det bli om Atle Sommerfeldts drømmer skulle bli til virkelighet.

Det er gode grunner til at dette må være slik. Vi inkluderes i kirkens fellesskap og inviteres til Herrens bord på grunnlag av det Jesus har gjort. Ved å invitere udøpte til nattverdbordet flyttes invitasjonens grunnlag fra Jesu frelsesverk til den enkeltes religiøse interesse og kvalifikasjoner, og der er vi nok ganske mange som ikke har så mye å stille opp med.

Når udøpte, enten det er barn eller voksne, ønsker å inkluderes i nattverdfellesskapet, reiser det praktiske problemer som må håndteres med visdom og følsomhet. Ingen skal avvises der og da, men samtidig må det gjøres klart at det er de som ved dåp og tro er inkludert i det kristne fellesskapet, som er invitert til nattverd. Veien til nattverdbordet går via dåpen. Det prinsippet må stå fast om kirken skal bevare sin troverdighet som kirke.

Knut Alfsvåg

(Tidligere publisert i Dagen)