Nedbrytende bispetale fra Tunsberg

17.12.2014
Thomas Bjerkholt
Aktuell kommentar Vranglære Homofili

Biskop Per Arne Dahl er en formidler og forkynner av Guds nåde. I dobbelt mening av uttrykket. Men i hans nylig publiserte bok med den talende undertittelen «Den overraskende nåden» lar han dessverre nåden oppsluke det normative i Det Nye Testamentes lære om homofilt samliv. Det som NT uavkortet avviser, blir hos biskopen akseptert og godkjent.

Han ønsker en kirke der to syn og to samlivsformer kan leve side om side. Mennesker som lever i et samkjønnet samliv vil han helt og fullt inkludere i menighetens liv og nedbe Herrens velsignelse over, om de ønsker det.

Hans standpunkt overrasker ikke, men er desto mere beklagelig. For Biskop Dahl når langt og har stor innflytelse, som taler og skribent. Men han taler i strid med Bibelens likefremme ord. Han bruker som et av sine argumenter at Jesus ikke sa noe om homofili.

Da vil jeg si: Jo, Jesus gjør det. For apostlene gir oss Jesu ord og vilje. «Den som hører dere, hører meg», sier Jesus. Paulus roser tessalonikerne fordi, når de hørte hans ord, tok de imot det - «ikke som menneskeord, men som det Guds Ord det i sannhet er»(1Tess 2,13).

Og da er det nødvendig å minne om at på samtlige steder hvor Herrens apostel omtaler homofilt samliv, blir dette avvist som i strid med Guds hellige vilje. Ja, mer enn det. Seksuelt samliv utenfor det heterofile ekteskapet er under Guds dom (Rom 1); en slik livsstil fører til at en ikke arver Guds Rike (1 Kor 6); et slikt liv strider mot den sunne lære (1 Tim 1).

Så vil altså Dahl velsigne det Gud forbyr! Dette er nedbrytende. Mye er sagt og skrevet om denne sak de siste tiår. Så må vi velge hvem vi vil lytte til. I dette spørsmål skal vi ikke lytte til den nye biskopen i Tunsberg.

For det er levert grundige og - etter min mening - avgjørende studier av NT fra lærde teologer som underbygger kirkens klassiske syn. En av dem er Bjørn Helge Sandvei, selv homofil, som i hele sitt liv har undervist kommende prester i gresk, på MF. Han har i flere år advart kirken mot den utvikling vi nå ser.

Så vil jeg minne om at en av det 20. århundres mest innflytelsesrike teologer og forkynnere, - ja, kanskje den største av alle evangelikale ledere på 1900-tallet, John Stott, på det sterkeste talte og skrev mot homofilt samliv.

La meg slutte med et sitat av hva presten Inge Mannsåker skrev for noen år siden i denne avis (VL 25.2.99, med adresse til den homofile. ”Det er du som skal leve ditt liv. Det er ditt ansvar hvordan du innretter deg. Jeg slutter ikke å være din venn om du innretter deg annerledes enn det jeg mener er rett. Men du har ingen grunn til å regne det som sabotasje dersom jeg ikke støtter deg. Og du kan ikke anklage kirken for dømmesyke dersom den ikke kan gi sin legitimering av din praksis. Dens oppgave er å formidle både Guds åpne favn, slik evangeliet viser oss, og samtidig den veiledning Gud gir oss i sitt ord, en veiledning hvor korset står sentralt”.

 

(Første gang publisert i VL 08.12.14)