NELA 2021

06.08.2021
Knut Alfsvåg
NELA Luthersk tro Lutherske bekjennelsesbevegelser Luthersk teologi Undervisning

Inspirasjon, autoritet og ledelse - hvordan leder Gud i dag?

NELA SYMPOSIUM 2021

NELA: Årsmøte blir digitalt torsdag 16. september kl. 19.00.

NELA: Konferansen som var planlagt i Wittenberg 16. - 20. september 2021 er utsatt til 2023. Nærmere info kommer senere.