NELA 2021

14.06.2021
Knut Alfsvåg
NELA Luthersk tro Lutherske bekjennelsesbevegelser Luthersk teologi Undervisning

Inspirasjon, autoritet og ledelse - hvordan leder Gud i dag?

NELA SYMPOSIUM 2021

Konferansen arrangeres fra torsdag 16. til 

mandag 20. september 2021 i Wittenberg.

Adresse: Colleg Wittenberg, Jüdenstraße 8, 

06886 Lutherstadt Wittenberg, Tyskland.

En melder seg på ved å sende en epost til 

knut.alfsvag@vid.no. Det må sendes 

bindende påmelding innen 15. august

.

Deltageravgift er €350 i enkeltrom, €290 per 

person i dobbeltrom. Deltageravgiften dekker 

konferansen, overnatting, frokost og middag 

fra torsdag kveld til mandag morgen. 

Deltageravgift betales til NELAs konto i 

Norge 3000.50.82168.

IBAN

-nr.: NO1330005082168

SWIFT (BIC): SPSONO22

.

Konferansen vil hovedsakelig foregå på 

engelsk, men det vil bli gitt simulatantolking 

til skandinaviske språk.

Wittenberg har god togforbindelse til Berlin 

(stasjonen heter Lutherstadt Wittenberg), og 

byen er liten og oversiktlig.

Dersom corona-situasjonen skulle gjøre det 

umulig å arrangere konferansen, vil all 

innbetalt deltakeravgift bli tilbakebetalt.

Mer info vedlagt

NELA