NELA Symposium 2024

30.04.2024
Boe Johannes Hermansen
Kunngjøringer Arrangement NELA Luthersk tro Luthersk teologi Lutherske bekjennelsesbevegelser

Konferanse

Dato: Onsdag 13. - fredag 15. november 2024

Sted: Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3, 41132 Göteborg

Tema:

"Jøderne, Israel og kirken…"

 

Knut Alfsvåg,

– ”For jøde først” Om kristen misjon till jøder og hedninger

– Martin Luther og jøderne – på 1500-talet och i debatten på 2000-talet

 

Jan Bygstad,

– Fariseism och kristendom

– Treenigheten i Gamla testamentet

 

Reidar Hvalvik,

– "Israels plass i frelseshistorien - belyst ut fra Rom 9-11."

– Ytterligare ett föredrag

 

Daniel Johansson,

– Felix Mendelssohn, en judisk lutheran

 

Torbjörn Johansson,

– Judarna, Dietrich Bonhoeffer och Bethelbekännelsen 1933

 

Sahar Sadlovsky,

– A Christian Hermeneutics Concerning Old Testament Promises and Prophesies to Israel. Recognizing the Christological Dynamic Between the Old and the New

– A Non-Dispensational Model for loving Identification with Mission to Jews. The Biblical Mandate of Gentile Christians to be Light to Israel

 

Timo Laato,

– Hela Israel ska bli frälst. Om tolkningen av Rom 11 (arb. titel)

Mer informasjon her