NELK konferanse 2024

27.02.2024
Boe Johannes Hermansen
Kirkefellesskap Retreat For Bibel og Bekjennelse FBB Luthersk tro Lutherske kirkesamfunn Luthersk teologi

Aktuelt

1. rekke fra v: Jakob Okkels, Alf Danbolt, Åke Malander, Torbjörn Johansson, Asbjørn og Sigmund Hjorthaug, Bertil Andersson. 2. rekke fra v: Ulf Asp, Joachim Grün, Jonatan Ådahl, Knut Alfsvåg, Jan Bygstad, Thor H. With, BoJo Hermansen.

En viktig og samlende konferanse i regi av Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid ble holdt på Høgsveen retreat og gjestegård i Ringsaker 29.-31. januar.

Nettverket ble stiftet i 2009 og har hvert år (bortsett fra koronatiden) vært samlet på Høgsveen, med Toril og Ulf Asp som vertskap. Ulike spørsmål knyttet til blant annet enhet, skriftsyn og sakramentsyn har vært drøftet. En grunnleggende felles forståelse er oppnådd gjennom samtalene.

Disse er medlemmer i nettverket: DELK, Den lutherske kirke i Norge og Island, Den evangelisk lutherske bekjennelseskirke, Det evangelisk-lutherske stift i Norge, Den evangelisk-lutherske frikirke, Danmark, Missionsprovinsen i Sverige, Johanneskretsen og For Bibel og Bekjennelse.

www.kirkenett.no