Now, At the Last, and Unto Eternity

27.11.2020
Knud W. Skow
Bokomtale Andaktsbok Luthersk tro Katekisme Advent

Advent 2020 Devotion including a special 12 days of Christmas Devotion

Dansk oversettelse finner du her: https://lutherskfordybelse.dk/ressources/Advent-andagter-2020.pdf

Ed. Joshua Scheer

Udg.: Steadfast Lutherans, Inc (www.steadfastlutherans.org).

Dette er bare en lille sag på 45 sider med en andagt på de fleste sider med dekorerende kobberstik ind i mellem. Den er også ganske billig – eller gratis som download på https://steadfastlutherans.org/download/2020-advent-devotional-booklet/#

Her finner du en dansk oversettelse av andaktene.

Umiddelbart ligner den de andagtsbøger, vi kender, men på enkelte punkter skiller den sig ud. F.eks. er stykkerne ikke dateret efter vores kalender, men er en ugedag i en bestemt adventsuge. Det sætter andagten ud af den verdslige orden og ind i kirkens og troens rum. Det betyder også, at skiftet fra adventsugerne til julens 12 dagsstykker er tydeligt markeret. Bogen er umiddelbart udgivet til brug med 2020-kalenderen, men udgiver har planer om at opdatere, så den i en justeret udgave kan bruges til skiftende år.

Andagterne er på en gang stærk forkyndelse af at Jesus kom, at han kommer til os i nådemidlerne nu i nådetiden og at han kommer igen. Samtidig er der en helbibelsk tankegang og en bekendelsesbevidsthed, som gennemsyrer alle stykkerne, så læseren dagligt forkyndes trøst ved evangeliet, glæde over håbet i Kristus og hvile midt i tidens storm og uro på et godt og solidt grundlag. Forfatterne kommer i andagterne ind på det at vidne for andre; på bortrykkelse; på udholdenhed, på lovens væsen, på Jesu person, hans herlighed og på evighedens glæde og fortabelsens gru. På en elegant måde væves passager fra både Den store Katekismus og Solid Deklaration ind i andagterne, lige som enkelte af de formulerede bønner er hentet fra Veit Dietrich-kollektbønnerne. Her er en tydelig brug af og værdsætning af det, der er historisk luthersk kristendom formidlet, så det i små daglige doser giver glæde og håb.

Enkelte steder kan den opmærksomme læser ane, at andagterne er skrevet i et amerikanske valgår og at Corona’en har været med i baghovedet i skriveprocessen. Alligevel vil jeg glæde mig over at finde hæftet frem igen i 2021 og videre frem for at blive mindet om de store sandheder, som dette lille hæfte formidler kort og klart.

Hvis du har mod på den engelske udgave, så vil jeg opfordre til at den købes eller hentes som pdf-fil. Der arbejdes på at få en dansk oversættelse færdig inden 1.s.i advent, som vil blive til download. En evt. udgivelse vil kun komme på tale, når det afklares om der kommer ekstra andagter til skiftende års adventsforløb.

Knud W. Skov

Danmark