Ny bok av Armin Wenz

19.06.2020
FBB
Ny bok

Armin Wenz er en teolog som vil være kjent for flere med tilknytning til FBB, blant annet som foredragsholder i NELA-sammenheng.

Philologia Sacra

Han er prest i Selbständige evangelisch-lutherische Kirche (SELK) i Tyskland, og har et interessant forfatterskap bak seg. Hans doktoravhandling fra 1995, Das Wort Gottes – Gericht und Rettung, handler om Skriftens autoritet i tysk teologi og kirkeliv i det 20. århundre. Nå har han nettopp publisert en annen interessant bok: Philologia Sacra und Auslegung der Heiligen Schrift: Studien zum Werk des lutherischen Barocktheologen Salomon Glassius (1593–1656), Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2020, 892 s. (link).

Salomon Glassius er en tysk teologi som virket i det 17. århundre. Johann Gerhard var en av hans viktige lærere. Philologia Sacra er tittelen på et stort verk om bibeltolkning han gav ut i 1623. Det er dette verket som står i sentrum for Wenz’ undersøkelse. Sammenfattende beskriver Wenz Glassius’ skriftforståelse som kanonisk-sakramental hermeneutikk.