Ny bok av Knut Alfsvåg

15.10.2020
Knut Alfsvåg
Ny bok Bibelen Bibelforståelse Samfunn Kjønn Likeverd Likestilling Embete kvinnelige prester Modernitet postmodernitet

I løpet av de siste seksti årene er det knapt noen spørsmål som i norsk offentlig debatt har skapt like stort engasjement som spørsmål knyttet til den teologiske betydningen av kjønn.

Bibelen uten filter, Knut Alfsvåg

Først hadde vi debatten som kvinnelige prester som engasjerte bredt, og som også Stortinget deltok i ved flere anledninger. Denne debatten resulterte i at Den norske kirke brøt med en til da entydig kirkelig tradisjon og begynte å ordinere kvinner til prestetjeneste. I flere tiår etter den første ordinasjonen, som skjedde i 1962, var dette kontroversielt. Etter hvert har debatten stilnet mer av, i hvert fall i Den norske kirke. Noen, men ikke alle, frikirker har fulgt folkekirkens eksempel. En tilsvarende utvikling har funnet sted i andre nordeuropeiske folkekirker og mange andre protestantiske kirker. Vi har imidlertid ingen parallell utvikling innen den romersk-katolske og de ortodokse kirker, selv om det nok også der er røster som tar til orde for ordinasjon av kvinner.
Selv om debatten om dette spørsmålet i noen grad har stilnet innen folkekirkene, er ikke dermed alle spørsmål besvart. Hvordan skal vi egentlig forstå dette som har skjedd? Er det en seier for likestilling og likeverd at kvinner endelig har inntatt samme plass som menn i kirken?
Hva betyr det i så fall for vår holdning til den lange periode i kirkens historie hvor en tenkte helt annerledes om disse ting? Tok de grunnleggende feil på dette punkt? Betyr det at de kanskje også tok grunnleggende feil i andre spørsmål?

Og hvordan skal vi tenke om vårt forhold til de kirker som ikke ordinerer kvinner, enten det er store kirker, hvor flertallet av verdens kristne befinner seg, eller små protestantiske frikirker? Ikke alle er så små heller, forresten, det fins protestantiske kirker med millioner av medlemmer som er klart avvisende til tanken om ordinasjon av kvinner. Betyr det at de som befinner seg i kirker som ordinerer kvinner, har skjønt noe de andre ikke har skjønt? Skal de andre i så fall betraktes med vennlig overbærenhet inntil sannhetens lys går opp også for dem? Eller er det de som har skjønt noe likestillingens og kvinneprest-reformens tilhengere ikke har skjønt? Hvordan skal idealet om kirkelig samhold og fellesskap praktiseres i en tid hvor kirker går ulike veier i et spørsmål hvor de stod sammen inntil for få tiår siden?

Problemstillingen skjerpes når vi trekker inn spørsmålet om kjønn og ekteskap. Inntil for få år siden var det allmenn enighet om at ekteskap var en relasjon mellom en mann og en kvinne.»

 

Boken kan kjøpes her