Ny-pietismen

24.02.2018
Ferdinand Wyller
Kjønnsforskjell Likestilling Pietisme Seksualitet

Biologer har alltid hatt klart for seg forskjellen på menn og kvinners seksuelle adferd. Det har også pietister hatt, bare at i motsetning til biologene har pietistene også forsøkt seg på regulering av denne adferden. Og ettersom de hadde denne erkjennelsen av biologiens voldsomme kraft, stod også nåden sentralt for de fromme.

Et av Wyllers kunstverk

Likestillingsprosjektet har derimot konsekvent fortrengt kjønnsforskjellene. Men nå ser vi at seksualitetens kompliserte økologi ikke lenger lar seg undertrykke av ideologi. Naturen slår tilbake. Og når vi igjen og igjen får å lese mer eller mindre pikante historier om menn som vil - og får lov til - å dele madrass med unge kvinner på parti-møter, om hvor ubehagelig det er at menn tar dem på ryggen etc.; så bør man samtidig kunne se verdien av pietismens krav: gutter og jenter skal jammen sove på hvert sitt rom, og man har å oppføre seg sømmelig. Riktignok var det overgrep også blant de religiøse. Disse tok likevel utfordringen på alvor, og forsøkte å gjøre noe med den via praktiske tiltak og moralisme. Nå løftes på nytt den samme pekefingeren av ny-pietistene i et unisont krav: skjerp dere, mannfolk!

Likevel. Kan også kvinner snart forstå at menn tenner mye sterkere på det de ser enn det kvinner gjør? Kan kvinner snart slutte med å utfordre menn ved å skulle framheve rumpeballer og pupper mest mulig? Det handler om sømmelighet, det også.