Nytt fra sentralstyret

31.10.2018
Boe Johannes Hermansen
Aktuelt FBB

Sentralstyret i FBB har mange saker på kartet. Neste år, i 2019, feirer vi vårt 100 årsjubileum, nærmere bestemt lørdag 12. oktober i Oslo, i DELK-kirken på Ryen. Det blir foredrag, gudstjeneste og jubileumsfest.

I forkant, fredag 11. oktober, inviteres det til en nordisk konferanse, som finner sted i Misjonssalen.

Videre jobbes det med utgivelse av tre publikasjoner: et jubileumsskrift, en bok med klassiske tekster i spørsmålet om kvinnelige prester og et hefte om skriftemålet.

Det arbeides også med å videreutvikle FBBs nettsted.