Nytt tysk Luther-leksikon

01.04.2015
Knut Alfsvåg
Bokanmeldelser Luthersk teologi

Anmeldelse av nytt tysk Luther-leksikon.

Forsiden til "Das Luther-Lexikon".

Das Luther-Lexikon. Herausgegeben von Volker Leppin und Guy Schneider-Ludorff. Regensburg: Bückle & Böhm, 2014. 820 s. € 98,00.

Den som trenger rask oversikt til begivenheter og problemstillinger knyttet til Luther og reformasjonstiden, de viktigste kilder og status presens i (tysk-språklig) Luther-forskning, finner god hjelp i denne boken. Her finner en informative artikler om det meste. Hovedvekten ligger på Luthers biografi og problemstillinger knyttet til denne, men det er også artikler om Luther-resepsjon i ulike epoker og land inkludert Afrika og Asia. Skandinavia er imidlertid knapt innenfor blikkfeltet; at det i en bok som dette står (nesten) like mye om Luther-forskning i Japan som om Luther-forskning i Skandinavia er påfallende. De aller fleste av forfatterne er tyske, med noen få unntak fra USA og Skandinavia. Slik sett bekrefter boken en økende tendens til at tyske reformasjonsforskere diskuterer med hverandre uten alltid å legge merke til at forskere i andre deler av verden ikke lenger er så opptatt av hva de sier.