Nyttig overblikk over NLMs arbeid i Mongolia 1994-2019

22.01.2024
Ole Fredrik Kullerud
Bokomtale Misjon Misjonær NLM Historie

Bokanmeldelse

Mongolia - mulighetenes land, Inger Rismyhr

Inger Rismyhr, Mongolia:

Mulighetenes land,

Oslo: Lunde Forlag 2022,

211 s.

Denne boka er en oversikt over Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) arbeid i Mongolia fra oppstarten i 1994 til 2019. Forfatteren, Inger Rismyhr var utsending i to perioder på slutten av 1990-tallet, sist gang til 2001. Boka formidler kunnskap som en Mongolia-misjonær kjenner seg igjen i, men her er et vell av fakta som jeg selv ikke kjente til, i hvert fall ikke såpass inngående; jeg har selv vært utsending i Mongolia, på et langt senere tidspunkt riktignok og med et annet virkefelt enn Rismyhr. Særlig presenterer boka de sosiale prosjektene som Misjonssambandet har drevet i landet. Rismyhr viser også hvordan myndighetenes usikkerhet med hensyn til evangeliserende arbeid fra utsendingenes side ble løst i kontakt med NLM. Kirkelivet gir Rismyhr for øvrig flere gode innblikk i.

Boka dokumenterer ved hjelp av sluttnoter. Til slutt sammenfatter den informasjon om arbeidet i et mer skjematisk oppsett, fulgt av relevant FN-statistikk om landet. Den nyeste historien er mindre inngående behandlet. En utfordring ved å skrive en slik bok består i at enkelte spenninger gjerne bør unngås nevnt all den stund det er vanskelig å redegjøre tilstrekkelig bredt og upartisk for dem. Forfatteren unngår klokelig slikt stoff. Mitt savn i møte med boka er imidlertid en noe grundigere behandling av den nyeste tiden med påpeking av valg og utfordringer for misjonen i Mongolia i øyeblikket.

Ole Fredrik Kullerud