O du Guds lam, nattverd og forsoning

06.07.2015
Rolf Preus
Sommerstevne 2015 Forsoningen Nattverd

Rolf Preus holdt denne talen 04.07.2015 som en del av FBBs sommerstevne.

...O du Guds lam, nattverd og forsoning...