Odd Sverre Hove - Utviklingslæren som ideologi (mp3)

Fra seminaret "Skapelse eller utvikling?" i regi av FBB Bjørgvin, 15.10.11.

...Odd Sverre Hove - Utviklingslæren som ideologi (mp3)...