Øystein Rønhovde - Den barmhjertige samaritan som neste og forbilde

Bibelhelg i FBB Nord-Hålogaland 17.-18. februar. Sted: Fjellheim Bibelskole.

...Øystein Rønhovde - Den barmhjertige samaritan som neste og forbilde...