Olav Myklebust 75 år

09.01.2020
Boe Johannes Hermansen
Aktuelt

En hedersmann - Olav Myklebust, Oslo - runder 75 år søndag 12. januar.

Olav Myklebust

Han ble cand. theol ved Menighetsfakultetet (MF) i 1970 og hadde statsstipendiat ved Universitetet i Heidelberg året etter. Under studietiden ved MF hadde han hatt studieopphold både i Heidelberg og Erlangen. I 1972 tok han praktikum ved MF og ble deretter ordinert til tjeneste som feltprest ved Haakonsvern. Under tiden i Bergen tok han også pedagogisk seminar og var en periode konstituert res. kap i Fyllingsdalen og foreleser ved religionsvitenskapelig institutt ved Universitetet. Senere har han hatt studieopphold i Jerusalem med hebraisk språk, jødedom og sosial omsorg.

I 1974 kom han tilbake til Oslo, hvor han ble ansatt som lektor ved Diakonhjemmets teologisk administrative høgskole (senere Diakonhjemmets Høgskolesenter). Fra 1982 var han førsteamanuensis samme sted, frem til han ble pensjonist. 

I tillegg til sin lærerstilling ved Diakonhjemmet var han i flere perioder foreleser ved MF. I bibelfag har også vært sensor ved blant annet MF, NLA og Fjellhaug. 

75-åringen har holdt en rekke bibeltimer og foredrag og vært medforfatter av flere bøker. Han har vært sekretær for Institutt for Kirke og Samfunn og medredaktør for Kirkebladet ”Lære og Liv”. Han har også engasjert seg sterkt i Den Norske Israelsmisjon (DNI) og har blant annet vært mangeårig medlem i organisasjonens teologiske nemnd. Han har også representert DNI i LEKKJ (Luthersk Europeisk Kommisjon for Kirke og Jødedom).

Dessuten har han nedlagt et betydelig arbeid i For Bibel og Bekjennelse (FBB). Han ble valgt som medlem i sentralstyret i 1998 og overtok formannsvervet etter Arvid Tångberg to år senere. Olav ledet foreningen med stø hånd frem til 2007. Deretter hadde han en tre-års periode som styremedlem. Senere har han også bidratt med sin klokskap og store kunnskaper, og representerer fortsatt foreningen i ulike sammenhenger.

Dessuten: Fortsatt har han glede av regelmessig å lese bibeltekster på hebraisk sammen med tidligere og nåværende studenter. 

Jubilanten er en kjernekar; klok, oppmerksom, dyktig og tjenestevillig. Olav er en person som ikke bare er opptatt av sunn teologi, men også av kroppens helse, og er sporty både sommer og vinter. 

Den familiekjære jubilanten er gift med Gerd, født Stensvold. Ekteparet har fire barn: Anne, Mathilde, Lars Peter og Matias. 

Vi gratulerer hjerteligst med åremålsdagen og takker for omsorg, godhet og inspirerende medarbeiderskap gjennom mange år!

 

For FBB 

Boe Johannes Hermansen, daglig leder