Om bakgrunnen for Paulus apostelkall

10.11.2013
Jan Bygstad
Apostolat Galaterbrevet Bibeltime

Bibeltimen ble holdt i regi av FBB Nord-Hålogaland helgen 1. og 2. november 2013.

...Jan Bygstad - Om bakgrunnen til Paulus apostelkall - Gal 1 1-11...