Om den bundne beslutningsevne

02.12.2014
Kåre Svebak
Antropologi Frelse Gud

Martin Luther utga i året 1525 sitt berømte skrift mot humanisten Erasmus fra Rotterdam. Boktittelen var ”De servo arbitrio” – på norsk: ”Om den bundne beslutningsevne”.

Artikkelen kan lastes ned i PDF-format via lenken i venstre margen.