Om Herrens bønn - Matt 6,9

03.03.2015
Jacob Appell
Bønn Bibeltime

Denne bibeltimen ble holdt i regi av FBB Nord-Hålogaland i februar 2015.

...Om Herrens bønn - Matt 6,9...