Om jag fick tala till kristen ungdom...

09.03.2021
Christian Braw
Ungdom Språk Etikk Skole Poesi Jesus Den Hellige Ånd Tro og vitenskap Trosopplæring Tro

Tale til ungdom

Christian Braw

Vad skulle jag säga om jag fick tala till en stor samling kristen ungdom? Jag skulle först av allt tacka Guds Helige Ande för att han gett dem trons gåva. Jag skulle säga att det skett ett stor mirakel i deras liv. De har i tron på Jesus Kristus fått en dyrbar skatt att glädjas över, skydda och fördjupa.

Jag skulle uppmuntra dem att satsa stort på att lära de stora världsspråken – tyska, engelska och franska. Det är mödosamt att lära sig främmande språk. Det innebär ju mer än lexikon och grammatik, det handlar om att leva sig in i andra folks mentaliteter. Var noga, sök upp alla ord ni inte förstår. Stanna inte vid att ni förstår ungefär. Ni har en en unik möjlighet, när ni nu får lära er språk under vägledning av dem som kan. Varje lektion är dyrbar. Var främst!

De stora världsspråken kan öppna vägar till nya världar av kristen tro och tanke. Ni kan få tillgång till undervisning från stora tänkare, stora författare, stora teologer som annars är stängt territorium. Några av er själva kan bli betydande teologer, stora diktare, forskare, musiker. Får ni tillfälle att läsa latin och grekiska så ta chansen. Ta den nu! Ni är unga! Ni är starka! Var inte slappa eller lata. Välj den svåraste vägen, inte den lättaste. Det är på er det beror om Sveriges kristenhet om femtio år skall få reda på vad Gud verkligen säger i Bibeln.

Om jag fick tala till kristen skolungdom skulle jag ta upp de utmaningar mot tron som möter i skolans undervisning. Om evolutionismen skulle jag säga: ”Den bygger på den förutsättningen att det endast finns den värld vi kan uppfatta med sinnena och analysera med förnuftet. Utifrån den förutsättningen är evolutionismen en bräcklig men möjlig förklaring. Men världen är så mycket mer än det sinnena uppfattar och förnuftet analyserar. Det finns en Gud som är närvarande och griper in. Då gäller helt andra förutsättningar. Det är som att byta räknesätt, att ha plus istället för minus. Bibelns bild av tillvaron och evolutionismens är inte jämförbara.” Jag skulle berätta för dem om vetenskapskritiken, den gren av vetenskapen som undersöker just förutsättningarna, kastar ett kritiskt ljus över dem och kräver att forskaren skall vara medveten om dem. Den viktigaste av alla förutsättningar är människan själv. Vem är hon? Vad kan hon?

Om jag fick tala till kristen skolungdom, skulle jag säga: ”Sänk rötterna i er egen jord!” Lev i er historia, av er historia. Det är den som har gjort er till vad ni nu är. Men jag skulle också säga: ”Vidga er värld!” Ta del av den verkligt stora dikten: Dostojevskij, Dante, Selma Lagerlöf, Claudel, Goethe. Spela, sjung och lyssna till Bach, Beethoven och Brahms. Res ut till Taizé, Oxford, Rom, Jerusalem. Ungdomen är kort som äppelträdens blomning. Använd varje dag till det som är viktigt och kan bli viktigt för andra.

Jag skulle säga: ”Bevara er renhet!” Låt er inte fläckas av halvsanningar, feghet och slapphet. Se högt på att ni är unga män och unga kvinnor. Bevara er renhet tills ni möter den ni skall dela livet med. Och kom alltid ihåg att Jesus är Herren! Detta är svaret på alla frågor ni kan ställa er. Vilka irrvägar ni än kan råka ut för, så kom ihåg att han kan vända det värsta till det bästa – också er skam och besvikelse över er själva. Också ur det djupaste djup har han en väg till upprättelse och livets fullhet.

 

Christian Braw