Om troen i omvendelsen

01.01.2015
Kåre Svebak
Tro

Frelsens mulighet er veien tilbake til Gud. Men hvilken vei? Veien er Guds enbårne Sønns komme til verden i Jesu tjenerskikkelse. Hvordan vet vi det?

 Slik begynner Kåre Svebak denne artikkelen, som kan lastes ned via lenken i venstre margen.