Opptak av kveldsseminar på Zoom 11.11.2020

13.11.2020
Kunngjøringer For Bibel og Bekjennelse Foredrag Karismatikk NAR Politikk Kultur Motkultur Donald Trump

Kristendom, karismatikk og politikk – er det noen sammenheng?

Kveldsseminar på Zoom, onsdag 11. november

Foredrag holdt onsdag 11. november kl. 18.30 (ZOOM)

Opptak er tilgjengelig på FBBs nye Youtubekanal

Foredrag I: Arne Helge Teigen: «Den karismatiske herredømmeteologien og profetiene om Donald Trump.»

Foredrag II: Knut Alfsvåg: «Fra majoritetskirke til motkultur: Kristendom og politikk i dag.»