Opptak fra bibelhelg i FBB Nord-Hålogaland

11.01.2009
Kunngjøringer

I månedsskiftet oktober-november arrangerte FBB Nord-Hålogaland bibelhelg. Opptakene fra bibeltimene, som ble holdt av Jan Bygstad finner du på Fjellheim bibelskoles nettsider:

www.fjellheimbibelskole.no/page.php+