Opptak fra Bibelhelg i Tromsø, 2020

14.12.2020
Boe Johannes Hermansen
Bibeltime Jobs bok FBB lokallag Forkynnelse og prekener klage og lidelse

Nord-Hålogaland lokallag FBB arrangerte Bibelhelg i Tromsø 11.-12. desember 2020 med forkynner Jan-Tore Olsen i Misjon Sarepta. Tema fra Jobs bok.

fbb-podden