Opptak fra digitale seminarer 2021

25.03.2021
Boe Johannes Hermansen
Kunngjøringer Tema Undervisning Lov og evangelium Antinomisme Moralisme Sorg GT Kristus Salmenes bok

Podkast og Youtube

FBB-seminar på nett

Gjennomgående emne: Homiletiske refleksjoner

 

Tredje kveld: Forkynnelse av Det gamle testamente (24/3)

I Hvordan forkynne Kristus i GT? v/Sakarias Ingolfsson Podkast Youtube

II Hvordan forkynne Kristus ut fra Salmenes bok? v/Jakob Appell Podkast Youtube

 

Første kveld: Forkynnelse av lov og evangelium

Hvordan forkynne loven uten å bli moralistisk? Hvordan forkynne evangeliet uten å bli antinomistisk?

v/Knut Alfsvåg. Respondent: Eirik-Kornelius Garnes-Lunde

 

Opptak: Podkast og Youtube

 

Andre kveld: Forkynnelse ved sorg og glede

I Hvordan forkynne ved sorg? v/Arne Jørgen Lund Podkast Youtube

II Hvordan forkynne ved glede? v/Svenn Martinsen Podkast Youtube