Ordet om korset går ikke ut på dato

19.01.2021
Thor Fremmegård
Aktuelt Korset Forsoningen Synd Jesus

Det hender vi tenker at Bibelens budskap om Jesu kors er mindre aktuelt nå enn i tidligere tider.

Thor Fremmegård, lærer Fjellheim Bibelskole

Men korsets budskap behandler det som alltid er aktuelt, om mennesket og Gud, om ekte kjærlighet, om skyld og skam, brutte relasjoner, tilgivelse, lidelse og død, og hva som venter etter døden. Derfor må vi også i coronatider lete etter muligheter til å formidle korsets budskap til mennesker.

Intet annet sted enn ved Jesu kors ser vi menneskets verdi så klart! 1.trosartikkel om skapelsen forkynner alle menneskers uendelige verdi fra unnfangelse til naturlig død. Men enda sterkere ser vi hva mennesket er verdt ved korset. «Dere er dyrt kjøpt!» 1.Kor 7,23 Kjøpt med Jesu blod! Mennesket er umistelig for Gud!

Intet annet sted forkynnes en slik betingelsesløs kjærlighet! «I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Gud har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.» 1.Joh 4,10 Langfredag møter vi denne kjærligheten i Jesu eget hjerte da han nagles til korset av sine fiender. «Far, tilgi dem for de vet ikke hva de gjør.» Luk 23,34

Intet annet sted forkynnes et slikt alvor om menneskets synd og svik, løgn og hykleri, egenrettferdighet og stolthet! Synden mot Gud og våre medmennesker må dømmes og straffes. Vår gode, hellige og rettferdige Gud må ta et oppgjør med all verdens synd. «Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred». Jes 53,5

Intet annet sted ser vi så tydelig hva fortapelsen er! Det er mørkt på Golgata. Dagslyset forsvinner i tre timer, og enda sterkere: Sønnen, Jesus Kristus må rope: «Min Gud, min Gud hvorfor har du forlatt meg?» Matt 27,46 Frelseren opplever et ufattelig mørke for at mennesket ikke skal oppleve det evige mørke!

Intet annet sted ser vi slik seieren over Djevelen! «Nå skal denne verdens fyrste kastes ut» (av himmelen), sier Jesus på vei til Golgata. Joh 12,31 Når vårt skyldbrev som er skrevet med Guds bud, nagles til korset, så beseires og avvæpnes den onde. Kol 2,14-15 Jesus er seierherre, på korset!

Intet annet sted finnes en slik kraftkilde mot syndens makt i vårt daglige liv! «Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham …. så vi ikke lenger skal være slaver under synden.» Rom 6,6 Korset forkynner både om syndens skyld og syndens makt!

Intet annet sted finnes en slik legedom for menneskets mange sår. For «ved hans sår har vi fått legedom.» Jes 53,5 Mennesker har så mange sår etter livets kamper. Noen sår er påført av andre. Også disse har Jesus tatt på seg på korset, for at de ikke lenger skal være en ødeleggende makt i våre liv.

Intet annet sted kan skape slik forsoning mellom mennesker! Når synden erkjennes og bekjennes er forsoning og tilgivelse mellom mennesker mulig. På korset skapte han fred i forhold til fiendskap mellom mennesker. Ef 2,14-16

Intet annet sted taler så sterkt om misjon til alle folkeslag! Han døde for alle! 2.Kor 5,15 Misjonssinnet og nøden for «de unådde» får vi ved Golgata. «Å for en nød at ikke alle vet hva som har skjedd ved Jesu forsoning.» C.O.Rosenius

Thor Fremmegård, lærer Fjellheim Bibelskole

(Tidligere på trykk i Dagen)