Overfor korsets fiender

29.09.2014
Jan Bygstad
Bibeltime

Jan Bygstad holdt denne bibeltimen 27.09.2014 i regi av FBB Nord-Hålogaland.

...Overfor korsets fiender...