Overlevere

12.10.2012
Marianne Leine With

Rapport fra Barneombudet.

Ni av de overlevende fra Utøya har deltatt i Barneombudets ekspertgruppe. Selv om angrepet var rettet mot organisasjonen AUF, opplevde de ni ungdommene at det var et personlig og direkte angrep på dem selv. De har erfaringsbasert kunnskap om hvordan skolen og hjelpeapparatet bør møte barn og unge som har en traumatisk opplevelse. Dette er de eksperter på.

Katastrofeekspertene - Å leve videre etter Utøya 22.07.2011

Rapport fra Barneombudet Rapporten er på 44 sider