Paulus forsvar mot vranglærere

10.11.2013
Jan Bygstad
Galaterbrevet Vranglære Bibeltime

Bibeltimen ble holdt i regi av FBB Nord-Hålogaland helgen 1. og 2. november 2013.

...Jan Bygstad - Paulus forsvar mot vranglarere - Gal 1 16-2 21...