Podkast om Kroppens teologi

18.06.2021
Knut Alfsvåg
Podkast Teologi Kropp Katolsk Sekularisme Bibelbruk Bibelen

Aktuell podkast

Kroppens teologi (illustrert ved detalj fra "Adams skapelse")

Pave Johannes Paul II, som døde i 2005, holdt en serie med kateketiske foredrag under den samlende overskriften Kroppens teologi. I den forsøkte han å utvikle en forståelse av mennesket forankret i den bibelske skapertanke, samtidig som han utfoldet dette på en måte som ville bevisstgjøre tilhørerne når det gjelder sekulariserende, ubibelske impulser i vår tid.


Eirik Steenhoff er en ung, romersk-katolsk teolog som nå driver en podkast på St. Rita Radio (stritaradio.no) hvor han kommenterer og aktualiserer Johannes Pauls Kroppens teologi. Manuskriptene kan dessuten leses på hans blogg kroppensteologi.no.


Det er forskjeller mellom en romersk-katolsk og en luthersk forståelse av mennesket og livets grunnleggende etiske utfordringer. Samtidig er det et faktum at mye protestantisk teologi etter opplysningstiden er påvirket av en sekulariserende virkelighetsforståelse, og at det derfor ikke er så lett å finne substansiell teologisk tenkning fra vår egen tradisjon som tar opp samtidens utfordringer på en bibelsk informert og velbegrunnet måte. Her har romersk-katolsk teologi ofte mer å gi.


Vi vil derfor gjerne gjøre oppmerksom på Steenhoffs podkast-serie, samtidig som vi her publiserer manus til de første podkastene. Her er det mye å lære for den som er interessert i en kritisk og bibelinformert vurdering av vår sekulære samtid.


16.6.2021

Knut Alfsvåg