Postmodernismen - innvirkning på kristen forkynnelse og menighestarbeid

05.11.2020
Jan Bygstad
Aktuelt Aktuelt seminar For Bibel og Bekjennelse Postmodernisme Forkynnelse Menighet Bygstad Jan

Opptak fra FBB-Bjørgvin mandag 2/11 ved NLA.

......

FBB-Formann Jan Bygstad