Preken på Allehelgensdag - Matt 5,13-16

04.11.2012
Jan Bygstad
Preken

Denne prekenen ble holdt som en del av bibelhelgen som tok sted i regi av FBB Nord-Hålogaland 2. - 4. november 2012 i Grønnåsen kirke. Temaet for bibelhelgen var fedrehistorien i GT.

...Jan Bygstad - Matt 5 13-16...