Preken ved Jan Bygstad fra gudstjeneste 22. s. e. Pinse

Preken ved Jan Bygstad fra gudstjenesten 22. s. e. Pinse i anledning bibelhelg i regi av FBB-Nord Hålogaland.

...Preken ved Jan Bygstad fra gudstjeneste 22. s. e. Pinse...