Prekenutkast - første, andre og tredje rekke

04.03.2024
Kåre Svebak
Prekenforberedelse Prekenembetet Preken Tekstrekker Bibelen Bibelbruk Bibeltekster Forkynnelse

Ressurser

Kåre Svebak

Se vedlegg til venstre