Prestestøtte til homofile og lesbiske

22.01.2005
Nomen Nescio
(Ressurser)

FBB-BAKGRUNNSSTOFF:

Fra "Nytt norsk kirkeblad, nr. 7/1995.


"PRESTESTØTTE TIL HOMOFILE OG LESBISKE"

57 prester støtter ansettelse av og forbønnshandlinger for homofilt samboende.


Til Kirkemøtet i Den norske kirke

- Vi støtter lesbiske og homofile som vil leve i forpliktende samliv. I tråd med vårt ordinasjonsløfte og ut fra vårt pastorale ansvar for de som tar kontakt med oss, vil vi som prester bidra til at det kan gjennomføres forbønnshandling for homofile og lesbiske par, f.eks. I forbindelse med partnerskapsinngåelse.

- Vi støtter de rettigheter lesbiske og homofile har oppnådd i vårt samfunn og vi vil arbeide for at de også blir respektert i Den norske kirke. Homofile og lesbiske som lever i parforhold må kunne få jobb og ha verv på alle plan i kirken.

En del prester i Den norske kirke ble tilskrevet i forbindelse med oppropet med vekt på følgende hovedbegrunnelse for utspillet:

"Vi tenker særlig på deg som for din samvittighets skyld ikke kan bidra til at kirkene stenges for homofile og lesbiske og som ut fra ditt pastorale ansvar ser deg forpliktet til å delta ved en eventuell forbønnshandling hvis et homofilt eller lesbisk par ber deg om det. Ansettelser er normalt utenfor vår innflytelse, men vi vil også der markere at kirken og kristne organisasjoner ikke har råd til å avvise lesbiske og homofile som ønsker å bruke tid og krefter i kirkelig tjeneste. I forbindelse med forbønn vil vi markere at det skjer ut fra vårt ansvar som prester og uten å innføre en ny liturgisk ordning."


Anniken Alve
Hallvard Beck
Rolf Berg
Thor Brekkeflat
Leif Bremer
Marit Bunkholt
Jarl BøhIer
Inger Bækken
Anne Dalen
Gry Friis Eriksen
Philip Einarsen
Magnar Elde
Steinar Eraker
Stein Finstad
Helge Fisknes
Arnfinn Fiskå
Ole Jacob Flæten
Tor Even Fougner
Geir Gallefoss
Einar Gelius
Olga Gelius
Lasse Gran
Anne Hege Grung
Terje Thalseth Gundersen
Edith Haarseth
Sten Erik Horjen
Beate Indrebø Hovland
Leif Jørn Hvidsten
Rolv Nøtvik Jakobsen
Jan Helge Jansen
Jacob Jervell
Anne Hilde Laland
Ole Petter Lerseth
Kristin Stang Meløe
Henrik Mohn
Halvor Moxnes
Helga M. Myklebust
Lars Helge Myrset
Inger Anne Naterstad
Trygve Natvig
Håkon Nordbø
Odd Kristian Reme
Ingunn Rinde
Anne Grete Spæren Rørvik
Øyvind Sagedal
Trond Tveit Selvik
Torstein Selvik
Lise Setek
Jon Kristian Sletteberg
Hans Kristian Solbu
Paul Skuland
Børre Sneltorp
Tor Stranda
Elisabeth Thorsen
Kari Veiteberg
Kjersti Wernø
Eivind Willoch