Profetenes og apostlenes juleevangelier

28.11.2019
Bjarte Hove
Bokanmeldelser Jul Juleaften Evangelium Mysterium Linklær Profetier Församlingsfakultetet

Det er noe befriende med å sette seg ned med en liten bok. Spesielt når innholdet er det største vi kan motta. Den tredje utgivelsen i småskriftserien til Församlingsfakultetet i Göteborg tar oss med gjennom profetordenes evangelium, og viser hvordan ordene har kommet til oppfyllelse julenatt.

Julevangelierna

BOKANMELDELSE:
Julevangelierna
av prest og dr. teol. Timo Laato
Församlingsfakultetens småskrifter, 3
Göteborg, 2015

Om forfatteren: www.ffg.se/larare/timo-laato/

Jeg har aldri tenkt på profetiene som juleevangeliet. Uttrykket «juleevangeliet» har alltid vært knyttet til Lukas sin beretning: «I dei dagane lét keisar Augustus lysa ut …» Etter å ha lest denne lille perlen har julens gledesbudskap blitt utvidet for min del. Profetiene er det egentlige bakteppet for underet ved Betlehemsmarkene. Og den kyndige teologen Timo Laato tar oss inn i mysteriet med klare, presise og velvalgte ord. Ingen av setningene er overflødige. Alle tegner bildet av Han som skulle komme, og det velsignede bildet av oppfyllelsen iblant oss.

Boken er disponert etter skriftstedene som Timo Laato skriver sine betraktninger over. Mikas juleevangelium 5:1-2 heter første kapittel, deretter Psaltarens juleevangelium 45:3. Skriftets hovedbolk driver fremover fra Jesajas første (7:14), til Jesajas andre (9:2-6) og tredje (11:1-2) juleprofetier. Etter hver av disse kommer evangelistene Matteus, Lukas og Johannes til orde med sine utleggelser av profetiene. Og sammen med Timo Laato oppdager vi hvordan profeten Jesaja nesten må ha sittet i stallen sammen med Maria og Josef. 

Avslutningsvis lar Laato Paulus sitt juleevangelium i Gal. 4:4-5 og det himmelske perspektivet på julenattens mysterium i Åpenbaringsbokens juleevangelium i 12:4-6 få komme til orde. 

– og hun svøpte ham, og la ham i en krybbe –

Timo Laato siterer Martin Luthers utleggelse av betydningen av Jesu «lindakläder». Svøpet blir det symbolske satspunkt for bokens disposisjon: «Lindakläderna är inget annat än den heliga Skrift, där den kristna sanningen ligger inlindad; där finner man tron beskriven. I hela Gamla testamentet finns inget annat än Kristus, sådan han har predikats för oss i evangelium». 

Hvert kapittel er på en drøy side eller to i det lille bokheftet. Mellom kapitlene er det fine illustrasjoner og salmetekster. Boken passer til lek og lærd, ikke minst til unge forkynnere og for alle som ønsker å åpne et vindu inn i høytidens mysterium. Dette er en bok jeg gledelig ville gi til mine egne venner, ettersom den er så uforpliktende kort og likevel så dyp og klar. Den ville absolutt også gjort seg i en norsk oversettelse, men for mange er det adspredende å lese svensk også. En så liten bok er vanskelig å skrive en kort anmeldelse av, uten å måtte konkludere med følgende: Ikke les anmeldelsen, les boken!

 

Bjarte Hove, kapellan i Spjelkavik kyrkje