Program for digitalt kurs i FBB

01.12.2023
Boe Johannes Hermansen
Tema Prestetjeneste Presteutdanning Prest Nådegave Menighet Tjeneste Luthersk tro Luthersk teologi Luthersk Embetssyn Embetsteologi Embetsstruktur Embete Confessio Augustana

Kunngjøring

Foto: Firefly

Våren 2024

Tematikk: Embetsforståelse – alminnelig prestedømme og nådegaver

Ikke som diskusjon, men invitasjon til dialog og samtale for å forstå hverandre bedre

Tre mandagskvelder, kl. 19.30-21.30

To innledninger pr. kveld med etterfølgende spørsmål og samtale

Kveld 1: 22. januar

Erling Lundeby og Knut Alfsvåg     (Youtube) (vedlegg powerpoint til venstre)

Tema: Hva innebærer et luthersk embetssyn mht. Innstiftelse og rettelig kalt: CA 5 og CA 14

Kveld 2: 05. februar

Konrad Fjell og Sakarias Ingolfsson   (Youtube)

Tema: Det alminnelige prestedømme – hvordan definerer vi det?

Kveld 3: 18. mars

Johannes Kleppa og Jan Bygstad

Tema: Nådegavebasert tjeneste – hvordan dette gjenkjennes av menigheten – forholdet nådegaver og institusjonalisert tjeneste