Rapport fra Corpus Christi-konferansen 2023

09.10.2023
Matthew Block
Corpus Christi Ungdom Luthersk tro Lutherske kirkesamfunn Luthersk tro og bekjennelse Tilbedelse Tidebønn Gudstjenesteliv Gudstjeneste Undervisning Fellesskap

Ungdomskonferanse

Corpus Christi

Den 13. internasjonale Corpus Christi-konferansen for unge voksne fant sted i Lie-pāja i Latvia 24. – 28. juli 2023. Temaet var «Bygd på klippen», med prest Jakob Appell fra Misjonsprovinsen i Sverige som hovedtaler. Takket være givere kunne over 200 personer i alderen 18 til 39 delta på konferansen. Disse var fra nesten 20 land og ulike inntektsnivåer.

Som alltid besto konferansen av tre grunnelementer: 1) flere daglige, liturgiske gudstjenester (tidebønner), 2) solid, bekjennelsestro luthersk undervisning ved mange pastorer og 3) sosialt samvær for en internasjonal miks av lutherske unge som i mange tilfeller kommer fra isolerte og små bekjennelsesmiljøer spredt over hele kontinentet.

Det som satte en særlig spiss på årets samling, var at vi hadde blitt invitert til denne byen av Hanss Martins Jensons, den evangelisk-lutherske kirken i Latvias biskop i Liepāja. Han ledet den avsluttende gudstjenesten og var svært glad over å la oss bruke Treenighetskatedralen i den anledning. Noen mennesker fra stedet deltok på våre gudstjenester. De ble inspirert av den store flokken av unge mennesker som besøkte deres kirke.

Vi var glade for å se at konferansen samlet flere mennesker enn foregående år, at vi har kommet oss etter pandemien og er tilbake til de tallene vi hadde før covid. En betydelig andel av deltakerne var med for første gang. Vi hadde folk fra land som Frankrike og Spania (Venezuela).

Til stor oppmuntring for konferansedeltakerne ble Guds ord i undervisning og tale, den felles liturgiske gudstjenesten sammen med en stor samling av lutherske unge og de vennskapene og relasjonene som ble skapt og forsterket.

En deltakers inntrykk:

Ben Mizrahi (30) fra Israel deltok på Corpus Christi-konferansen for første gang. Han sier selv: «Corpus Christi var en flott opplevelse. Jeg møtte mange av mine Facebook-venner for første gang og fikk kontakt med andre lutheranere. Særlig likte jeg diskusjonsgruppen og forelesningene til den finsk-britiske karen jeg alltid glemmer navnet på [prest Tapani Simojoki]. Jeg er sikker på at resten av vår lille ‘delegasjon’ på konferansen er enige i denne vurderingen.»

(Oversatt fra engelsk av Astrid Sagnes)

https://ilc-online.org/2023/08/25/corpus-christi-2023-lutheran-young-adults-gather-in-latvia/