Referat fra temamøte om det 6. buds aktualitet i dag

01.04.2009
Kunngjøringer

Den 26. mars holdt Espen Ottosen temamøte om det 6. buds aktualitet i dag for FBB-Østfold. Boe Johannes Hermansen har skrevet referat.

- Det sjette bud har en stor rekkevidde, sa Espen Ottosen under temamøtet i regi av Østfold fylkeslag av For Bibel og bekjennelse (FBB), som ble holdt på Langli bedehus i Skiptvet.
- Alle mennesker er seksuelle vesener og berøres av det sjette bud. Budet handler ikke bare om det å bryte ut av ekteskapet, men taler også om å bryte inn i et ekteskap, eller å leve sammen seksuelt før en er gift. Og det taler ikke bare om handlinger, men også om begjær og motiver.
- Rammen for det seksuelle samlivet er ekteskapet mellom én mann og én kvinne, poengterte Ottosen, som til daglig er informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og bosatt i Spydberg.
Han viste til at når menneskets skaper har gitt sine bud, er det nettopp for å veilede oss til det gode liv.
- Derfor har Gud gitt oss det sjette bud som setter et vern rundt ekteskapet som den gode ordning til alle tider.
- I forbindelse med skilsmisse glemmes ofte det viktigste perspektivet, nemlig at barn lider.
Mye av årsaken til at få problematiserer dagens mange skilsmisser er et individualistisk perspektiv.
- Det handler også for lite om løftet, om å holde ut også i onde dager, sa Ottosen.
Han la til.
- Det tales om nye muligheter som oppnås ved at man skillser seg, som er med å drepe troskapen. Når en sier ja ved vigsel, betyr det livet ut. Du får bare en mulighet!
- Ofte får en høre at det er "fryktelig urettferdig" at den som er skilt ikke får gifte seg på nytt. Jeg forstår poenget, men livet er ikke rettferdig i våre øyne. Vi har ingen garanti for lykke livet ut og må ta de kors som Gud legger på oss, understreket taleren.
- Når kristen etikk har som utgangspunkt at den som er skilt må leve alene, eller forlike seg med sin ektefelle, er det samme budskap som en homofil vil møte. Det å leve alene kan være en kamp, for svært mange.
Ottosen fremholdt at det står en kamp om ekteskapet som ikke bare kommer fra personer, miljøer og organisasjoner som forsvarer homofilt samliv.
- Vi har fått polyamorøse foreninger, som ønsker flere ektefeller. Unge Venstre har gått inn for at ekteskapet bør være åpent for mer enn to personer. Og aviser og ukeblader forteller mennesker at partnerbygge kan styrke kjærligheten.
Han påpekte at det sjette bud er et vern om kjærligheten.
- Vi har ett bud, som er klart og tydelig. Det viser oss at det seksuelle samliv er forbeholdt én mann og én kvinne i ekteskap.
- Utenfor det rettmessige ekteskap må vi tale og veilede om avholdenhet som Guds gode vilje,fastholdt Ottosen.