Refleksjoner over livet

15.07.2017
Ole Fredrik Kullerud
Bokanmeldelser Sykdom

Geir Hellemo er emeritert professor i kirkehistorie på Universitetet i Oslo og rektor på praktisk-teologisk seminar. Han har vært redaktør for boka Gudstjeneste på ny som vi også presenterer og i senere tid utgitt boka Øyet som ser, som blir presentert senere.

Forsiden til "Mine tre liv. Tekster om religiøs hverdagserfaring"

Etter å ha fått konstatert sykdom presenterer Hellemo i Mine tre liv refleksjoner over livet. Han begynner med minner fra barndom, senere studiestart osv. Her er litterære referanser og henvisninger til klassisk musikk. Refleksjonene bygger opp mot det tredje livet, som innebærer en annen måte å leve på for forfatteren, med sykdom, men likevel menneskelig rikt.

For denne anmelder er det givende å møte refleksjoner over livet fra en teolog i UiO-tradisjonen. Det er ofte så store ord i deler av den konservative og lavkirkelige tradisjonen, ikke minst knyttet til vekkelsen. Her fornemmer jeg en varhet. Forfatteren søker variasjoner og finhet i det lille. Her er selvfølgelige teologiske forskjeller. Den lavmælte teologien vi finner her kan likevel utfordre andre teologiske tradisjoner.

Geir Hellemo (2014), Mine tre liv. Tekster om religiøs hverdagserfaring, Oslo: Verbum, 167 s.