Reformasjonsdagen, 31.10.2021 - Oddernes kirke

19.10.2021
Arne Fedeler
FBB lokallag FBBs arrangementer Gudstjeneste Reformasjonsjubileet Reformasjonen Foredrag Fellesskap

Taleopptak

FBB-Agder arrangerer reformasjonsgudstjeneste

Opptak - external-link-new-window>tale og - external-link-new-window>foredrag

 

Vi vil med takknemelighet og glede markere 504 års jubileet for starten på den lutherske reformasjonen og ønsker hjertelig velkommen til gudstjeneste med nattverd, 31.10.21 kl.18.00 i Oddernes kirke.

Forrettende prest er Terje A. Bestul og predikant er Torbjørn Bjorvatn.

Etter gudstjenesten inviterer vi til foredrag av Leif Jensen i Oddernes menighetshus. Tema er "Guds Nei og Guds Ja. - Om å skjelne klart mellom Guds lov og evangelium" - av teologen C. F. Walther. 

Det blir enkel servering.

Vel møtt!