Reformationsjubilæet

09.07.2017
Hans Olav Okkels
Aktuelt fra andre Reformasjonen

"Her i 2017 fejrer vi Reformationsjubilæum, fordi Luther Allehelgensaften 31. oktober 1517 satte sine teser op på Slotskirkedøren i Wittenberg.

De var hovedsagelig rettet imod afladshandlen. Endnu på det tidspunkt formulerede Luther sig i forventning om, at hvis blot paven vidste, hvordan afladshandlerne optrådte, ville han i det mindste være forstående over for Luthers reaktion, selvom paven havde godkendt afladshandlen, for at man kunne bygge Peterskirken i Rom for de indkomne penge. Det viste sig snart, at Luthers modstandere hovedsageligt spillede pavens autoritet ud imod Luther. Ganske vist var Luther ikke den eneste, som påtalte forfaldet i Romerkirken. Mange havde i slutningen af Middelalderen fundet det kritisabelt, at paven og biskopperne levede i luksus, selvom Jesus havde levet i fattigdom."

Slik begynner Hans Olav Okkels en artikkel om reformasjonsjubileet i et hefte utgitt av KSBB. Hele artikkelen kan lastes ned fra lenken i margen.