Reidar Hvalvik - "Jeg forsaker djevelen...". Forsakelse og nytt liv - noen glimt fra den eldste kirke

Fra Forum for tro og samtid, 2012, på Fjellhaug Utdanningssenter.