Respekt for samvittigheten

24.11.2016
Per Bergene Hom
Samvittighetsfrihet Samvittighet

Tale ved Per Bergene Holm tirsdag 22. november 2016 i regi av FBB Østfold.

...Respekt for samvittigheten...

Per Bergene Holm