Resttanken i GT med henblikk på dagens kirkelige situasjon

Jan Bygstad holdt denne bibeltimen 14. september 2013 i Ryenberget kirke som en del av et seminar med tittelen "Guds folks enhet".

...Jan Bygstad - Resttanken i GT med henblikk pa dagens kirkelige situasjon...