Rett og galt om LHBT-kurs

22.09.2022
Egil Morland
Aktuell kommentar Frimodig kirke LHBTI Undervisning Teologi Kirkemøte

Aktuelt

Egil Morland

Leder i Kirkerådet (KR), Kristin G. Raaum, hevder i Dagen, at et innlegg fra Frimodig Kirke inneholder så vel faktafeil som uriktige beskyldninger. Hun skriver at formålet med LHBT-kursene er å øke kompetansen hos ansatte m.fl. og tryggheten for andre. I tillegg skriver hun at kurset ikke handler om ulike syn eller holdninger.

Det siste er riktig. I dette kurset blir ikke «ulike syn eller holdninger» reflektert. Vår informasjon sier at kursene er ensidig lagt opp. Her høres ingen alternative stemmer. Her er ingen vitnesbyrd som forteller andre historier om hvordan mennesker lever med sin legning. Da ser vi hvor ensidig og feilaktig «nøytralt» kompetanseidealet fungerer, nemlig som en promotering av kirkeledelsens ensidige holdning til LHBT-problematikken.

Det undrer oss at leder går så sterkt ut. Det er bare noen dager siden vi i samtaler med ledelsen i kirken fikk en klar forståelse av at vårt anliggende ble hørt og langt på veg forstått. Det gjelder særlig vår kritikk av prosess (innsyn og medvirkning) og innhold (teologisk slagside).

Slutten av innlegget synes tilforlatelig, men framstår som noe konstruert. Er det her kirkelederen mener vi bringer faktafeil til torgs? Det hevdes at fordi rettssubjektet «Den norske kirke» er arbeidsgiver for prestene, kan det samme rettssubjektet pålegge deltakelse i kurs. Dette går nemlig fram av deres «aktivitetsplikt».

Igjen ser vi at en selvsagt lederoppgave, som ingen benekter, blir brukt til å begrunne en aktivistisk praksis.

Alle rettssubjekt, enten det er menighetene eller Den norske kirke nasjonalt, trenger et utøvende organ. Og realiteten er at bispedømmerådene, som lenge har utnevnt prestene, etter 2017 fortsatt gjør dette, men nå på vegne av «rettssubjektet Den norske kirke» og ikke på vegne av staten. Bispedømmerådet er den instans som fortsatt og i all hovedsak legger til rette og inviterer til kurs.

Inntil Kirkemøtet har gjort sine veivalg i kirkeordningssaken, er relasjonen mellom kirkens ulike nivå – for alle praktiske formål – ikke endret.

Egil Morland

Styremedlem i Frimodig Kirke

(Tidligere publisert i Dagen)